ผู้บริหารโรงเรียน
พระราชวรมุนี
ประธานกรรมการฯ
พระครูสุทินนันทธรรม
ผู้จัดการ
เจ้าอธิการสงบ  สิริจนฺโท
ผู้อำนวยการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ครูในดวงใจประจำปี 2555
เจ้าอธิการสงบ สิริจนฺโท
พระประดิษฐ์ รตนโชโต
พระมหาครรชิต สุภทฺทญาโณ
พระมหาระดมพล ปญฺญาสิริ
นางสาวพิจิตรา ธรรมขันธ์
นางสาวจิตษฎาภรณ์ สนชัย
นางสาววรีรัตน์ วารีทิพย์
นางอัจฉรา ปิจดี
นางขวัญชนก ยั่งยืน
อ.วราศิลป์ อุ่มมี
ดูผลโหวด


ผู้ดูแลเว็บไซด์
สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2011
ปรับปรุง 03/12/2013
สถิติผู้เข้าชม 194456
Page Views 283977
ดาวโหลดเอกสารฝ่ายต่าง ๆ
มาตรฐานสถานศึกษา
กิจกรรมสภานักเรียน
ประชุมสภานักเรียน วันที 24 สิงหาคม 2556 (อ่าน 65) 27 ส.ค. 56
ทำเนียบสภานักเรียน พ.ศ.2556 (อ่าน 101) 04 ส.ค. 56
31 พฤษภาคม 2556 ร่วมกันทำป้ายชื่อ พร้อมกับปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ (อ่าน 113) 01 มิ.ย. 56
27 พฤษภาคม 2556 ประชุมวิสามัญสภานักเรียน (อ่าน 120) 01 มิ.ย. 56
17 พฤษภาคม 2556 เลือกตั้งประธานสภา (อ่าน 109) 01 มิ.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร.054-688191

ผู้ดูแลเว็บไซด์ สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ