ผู้บริหารโรงเรียน
พระราชวรมุนี
ประธานกรรมการฯ
พระครูสุทินนันทธรรม
ผู้จัดการ
เจ้าอธิการสงบ  สิริจนฺโท
ผู้อำนวยการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ครูในดวงใจประจำปี 2555
เจ้าอธิการสงบ สิริจนฺโท
พระประดิษฐ์ รตนโชโต
พระมหาครรชิต สุภทฺทญาโณ
พระมหาระดมพล ปญฺญาสิริ
นางสาวพิจิตรา ธรรมขันธ์
นางสาวจิตษฎาภรณ์ สนชัย
นางสาววรีรัตน์ วารีทิพย์
นางอัจฉรา ปิจดี
นางขวัญชนก ยั่งยืน
อ.วราศิลป์ อุ่มมี
ดูผลโหวด


ผู้ดูแลเว็บไซด์
สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2011
ปรับปรุง 03/12/2013
สถิติผู้เข้าชม 194584
Page Views 284105
ดาวโหลดเอกสารฝ่ายต่าง ๆ
มาตรฐานสถานศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลและถวายหนังสือ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 คุณดารุณี วิปุละ พร้อมคณะ ร่วมถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 17) 13 พ.ย. 56
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 คุณสิรินดา สร้อยมาตร ร่วมถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 14) 13 พ.ย. 56
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 พ่ออุดม - แม่หลั่น ยั่งยืน ร่วมถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 22) 04 พ.ย. 56
วันที่ 31 ตุลาคม คุณจารุณี อุ่นเรือน พร้อมครอบครัว ร่วมถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 17) 04 พ.ย. 56
วันที่ 29 ตุลาคม 2556 คุณอดุลย์ - น้อมจิตร หาญยุทธ ได้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล (อ่าน 37) 29 ต.ค. 56
วันที่ 22 ตุลาคม 2556 คุณดารุณี วิปุละ ได้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่สามเณร (อ่าน 22) 29 ต.ค. 56
วันที่ 25 ตุลาคม 2556 คุณปฐมา พุทธมนต์ ได้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 18) 29 ต.ค. 56
วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ชมรมพยาบาล สาธารณสุขอำเภอปัว ร่วมถวายภัตตาหารเพลเเก่สามเณร (อ่าน 13) 29 ต.ค. 56
วันที่ 25 กันยายน 2556 พระนรพนธ์ อนาละโย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารแก่สามเณร (อ่าน 48) 25 ก.ย. 56
วันที่ 24 กันยายน 2556 พระอาจารย์สมบูรณ์ สัมปนฺโน พร้อมด้วยคุณพิชิตพล พลจร และโยษิตา กฤชจิรัชย (อ่าน 36) 24 ก.ย. 56
วันที่ 23 กันยายน 2556 คุณดารุณี วิปุละ ได้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิดแก่สามเณร (อ่าน 34) 24 ก.ย. 56
วันที่ 16 กันยายน 2556 คุณประทิน - บานเย็น ศาตะมาน ร่วมเลี้ยงภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 57) 16 ก.ย. 56
วันที่ 14 กันยายน 2556 นายแพทย์อดิศักดิ์ วงศ์ใน เลี้ยงภัตตาหารเพลประจำวันเกิดแก่สามเณร (อ่าน 54) 14 ก.ย. 56
วันที่ 13 กันยายน 2556 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา รอดพ่าย เลี้ยงภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 44) 14 ก.ย. 56
วันที่ 11 กันยายน 2556 คุณฉัตรชัย น้ำจันทร์ เลี้ยงภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 42) 14 ก.ย. 56
วันที่ 6 เดือนกันยายน 2556 อาจารย์ปกรณ์ ไชยวงศ์ และคุณเปลี่ยน หาญยุทธ เลี้ยงภัตตาหารเพลสามเณร (อ่าน 45) 09 ก.ย. 56
วันที่ 2 กันยายน 2556 คุณจิรพัฒน์ - เพ็ญทวัน หาญยุทธ เลี้ยงภัตตาหารเพลประจำวันเกิดแก่สามเณร (อ่าน 55) 02 ก.ย. 56
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 คุณสุพรรณี พงสุภา เลี้ยงภัตตาหารเพลประจำวันเกิดแก่สามเณร (อ่าน 54) 02 ก.ย. 56
วันที่ 28 สิงหาคม 2556 คุณวัชราภรณ์ พรหมรักษ์ เลี้ยงภัตตาหารเพลประจำวันเกิดแก่สามเณร (อ่าน 58) 02 ก.ย. 56
วันที่ 26 สิงหาคม 2556 คุณอดุลย์ - น้อมจิตร หาญยุทธ เลี้ยงภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 75) 26 ส.ค. 56
วันที่ 23 สิงหาคม พระมหาครรชิต สุภัทฺทญาโณ เลี้ยงภัตตาหารเพลวันเกิดแก่สามเณร (อ่าน 58) 26 ส.ค. 56
วันที่ 19 สิงหาคม 2556 เจ้าอธิการสงบ สิริจนฺโท เลี้ยงภัตตาหารเพลประจำวันเกิดแก่สามเณร (อ่าน 46) 19 ส.ค. 56
วันที่ 16 สิงหาคม 2556 คุณฐาปนะ - วรรณภา ปัญญโรจน์ เลี้ยงภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 63) 19 ส.ค. 56
วันที่ 15 สิงหาคม 2556 อาจารย์วรีรัตน์ วารีทิพย์ ถวายภัตตาหารเพลวันเกิดแก่พระภิกษุสงฆ์ (อ่าน 61) 15 ส.ค. 56
วันที่ 9 สิหาคม 2556 พระอาจารย์สมมาตร ถวายลำไยเลี้ยงภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 47) 13 ส.ค. 56
วันที่ 8 สิงหาคม 2556 คุณตุ๋ย ดวงประเสริฐ มาทำบุญถวายภัตตาหารเพล (อ่าน 58) 08 ส.ค. 56
วันที่ 2 สิงหาคม 2556 คุณสุทธิพงษ์-พัฒนา ศรีสุข ถวายผลไม้( กระท้อน ) (อ่าน 47) 02 ส.ค. 56
วันที่ 1 สิงหาคม 2556 สจ.อดุลย์-อ.พิไลลักษณ์ อนุภาพบรรเจิดและคุณภัภกดิ์ศิลป์-ชุลีพร กันแก้ว ถวายภั (อ่าน 50) 01 ส.ค. 56
วันที่ 31 กรกฏาคม 2556 คุณสินี ศิริชาติไชย ถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด (อ่าน 55) 01 ส.ค. 56
วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 นางณัฐกาญจ์ แสนนิทา เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลในวันเกิด (อ่าน 64) 29 ก.ค. 56
วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม 2556 สมาคมไตลื้อจังหวัดน่าน ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุและสามเณร จำนวน 5,000 (อ่าน 72) 26 ก.ค. 56
วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม 2556 เด็กหญิงวิภาวรรณ บุตรวงศ์โสภา ถวายภัตตาหารเพลครบรอบวันเกิด (อ่าน 61) 24 ก.ค. 56
วันที่ 19 กรกฏาคม 2556 พระอาจารย์สมบูรณ์ สมฺปนฺโนและญาติโยม ถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด (อ่าน 62) 23 ก.ค. 56
วันที่ 17 กรกฏาคม 2556 เด็กชายธนวัฒน์ วันต๊ะ ทำบุญถวายภัตตาหารเพลวันเกิดครบรอบ 8 ปี (อ่าน 79) 18 ก.ค. 56
วันที่ 9 กรกฏาคม 2556 เด็กชายเกียรติกำธร ขวาชาลี (อ่าน 67) 15 ก.ค. 56
วันที่ 5 กรกฏาคม 2556 คุณขวัญชนก ยั่งยืน ถวายภัตตาหารเพล (อ่าน 75) 08 ก.ค. 56
28 พฤษภาคม 2556 พระปัญญาพุทธิวิเทศ พร้อมคณะ ถวายปัจจัยค่าภัตตาหารเพล จำนวนเงิน 4,000 บาท ขออนุโม (อ่าน 115) 01 มิ.ย. 56
17 พฤษภาคม 2556 อ.พิจิตรา ธรรมขันธ์ ทำบุญถวายภัตตาหารเพล (อ่าน 108) 20 พ.ค. 56
16 พฤษภาคม 2556 แพทย์ฺหญิงอัญชลี วงค์ใน ทำบุญถวายภัตตาหารเพล (อ่าน 99) 20 พ.ค. 56
13 มีนาคม 2556 คุณนสินี วันตะ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล (อ่าน 90) 13 พ.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 Next »

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร.054-688191

ผู้ดูแลเว็บไซด์ สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ