ผู้บริหารโรงเรียน
พระราชวรมุนี
ประธานกรรมการฯ
พระครูสุทินนันทธรรม
ผู้จัดการ
เจ้าอธิการสงบ  สิริจนฺโท
ผู้อำนวยการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ครูในดวงใจประจำปี 2555
เจ้าอธิการสงบ สิริจนฺโท
พระประดิษฐ์ รตนโชโต
พระมหาครรชิต สุภทฺทญาโณ
พระมหาระดมพล ปญฺญาสิริ
นางสาวพิจิตรา ธรรมขันธ์
นางสาวจิตษฎาภรณ์ สนชัย
นางสาววรีรัตน์ วารีทิพย์
นางอัจฉรา ปิจดี
นางขวัญชนก ยั่งยืน
อ.วราศิลป์ อุ่มมี
ดูผลโหวด


ผู้ดูแลเว็บไซด์
สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2011
ปรับปรุง 03/12/2013
สถิติผู้เข้าชม 194588
Page Views 284109
ดาวโหลดเอกสารฝ่ายต่าง ๆ
มาตรฐานสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม
10 พฤศจิกายน 2556 งานวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่
( จำนวน 9 รูป / ดู 51 ครั้ง )
28 ตุลาคม 2556 นักเรียนชั้น ม.ต้น ไปทัศนศึกษาในเมืองน่าน
( จำนวน 15 รูป / ดู 30 ครั้ง )
วันที่ 23-25 ตุลาคม 2556 อบรมโปรแกรม gogo board monitor ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
( จำนวน 4 รูป / ดู 40 ครั้ง )
12 กันยายน 2556 คณะครูทำบุญตักบาตรในวันพระ
( จำนวน 10 รูป / ดู 96 ครั้ง )
4 กันยายน 2556 ครูฆราวาสจัดรายการวิทยุท้องถิ่นวรนคร
( จำนวน 5 รูป / ดู 87 ครั้ง )
30-31 สิงหาคม 2556 อบรมสามเณรแกนนำอนามัย
( จำนวน 11 รูป / ดู 107 ครั้ง )
9 สิงหาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2556
( จำนวน 8 รูป / ดู 121 ครั้ง )
9 สิงหาคม 2556 กิจกรรมวันแม่
( จำนวน 7 รูป / ดู 143 ครั้ง )
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแด่สามเณรสอบได้ประโยค 1-2
( จำนวน 0 รูป / ดู 195 ครั้ง )
1 สิงหาคม 2556 ครูศึกษาดูงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดิน จ.น่าน
( จำนวน 10 รูป / ดู 103 ครั้ง )
1 สิงหาคม 2556 นักเรียนบริจาคเลือด ณ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว
( จำนวน 5 รูป / ดู 118 ครั้ง )
31 กรกฎาคม 2556 เจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกตรวจสุขภาพคณะครูและนักเรียน
( จำนวน 19 รูป / ดู 104 ครั้ง )
24 กรกฏาคม 2556 บรรยากาศการสอบระหว่างภาค
( จำนวน 0 รูป / ดู 97 ครั้ง )
12 กรกฏาคม 2556 ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน
( จำนวน 7 รูป / ดู 121 ครั้ง )
12 กรกฏาคม 2556 กิจกรรมปลูกป่า
( จำนวน 13 รูป / ดู 179 ครั้ง )
12 กรกฏาคม 2556 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
( จำนวน 15 รูป / ดู 124 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 Next »

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร.054-688191

ผู้ดูแลเว็บไซด์ สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ